Presunúť na hlavný obsah

Kapitalizujeme
energie

Dokážeme nájsť a zhodnotiť nevyužitý
energetický potenciál.

Čo robíme?

Vyhľadávame príležitosti na trhoch s energiami.

Vyhľadávame inovatívne investičné príležitosti s vysokou pridanou hodnotou, nadčasovým uplatnením, s akcentom na ekológiu a obnoviteľné zdroje energie, ktoré následne ich realizáciou prinášame na trh.

Vzhľadom na dlhoročné prevádzkové a obchodné skúsenosti nášho tímu dokážeme nájsť riešenia pre optimalizáciu prínosov z prevádzky existujúcich energetických zdrojov a aktív.

Vytvárame skupinu elektroenergetických zdrojov, ktorá v zmysle novej legislatívy EÚ tzv. zimného balíčka aktívne vstupuje na trh s elektrinou ako agregátor flexibility. V praxi ide napríklad o hromadné zníženie spotreby alebo zmenu výroby u skupiny menších zdrojov. Ako agregátor zlučujeme prevádzkovateľov zariadení a umiestňujeme flexibilitu na trhu.

Sme pripravení poskytnúť expertné znalosti nášho tímu pre legislatívne, technické, prevádzkové a obchodné poradenstvo v energetike. Špecializujeme sa na oblasti manažmentu energetického portfólia, optimalizácie nákupu elektriny a minimalizácie strát, prípravy podkladov pre reguláciu a štátne inštitúcie, ale aj pri návrhu technických riešení v oblasti poskytovania flexibility a podporných služieb.

Zabezpečujeme obchod s elektrinou, plynom a CO2 na európskych trhoch, dokážeme zabezpečiť nákup elektriny podľa potrieb zákazníka, poradiť s prípravou stratégie a riadením rizík pri nákupe elektriny, plynu a CO2 prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o..

S nami dokážete viac

Kontaktujte nás a do týždňa začneme diskusiu o tom, ako zlepšiť Vás biznis s energiami.

Napíšte nám

Prečo s nami

Len skúsený fundovaný tím osobností so silnou odbornou reputáciou a praxou overené technológie dokážu v energetike priniesť očakávané výsledky.

Partner pre nové projekty

Skúsenosti, profesionalita a prax tímu odborníkov dokáže predvídať a eliminovať riziká vyplývajúce z investičných projektov.

Individuálny prístup

Riešenia šijeme zákazníkom na mieru, preto uplatňujeme individuálny prístup.

Vlastný obchod s komoditami

Dokážeme nielen poradiť ako zobchodovať elektrinu, plyn a CO2, ale poskytnuté rady aj uskutočniť na slovenských aj európskych trhoch.

Agregátor trhu

Vytvárame portfólio zdrojov, ktoré disponujú výrobnou flexibilitou alebo flexibilitou na strane spotreby a manažujeme priebeh ich diagramov.

O nás

Spoločnosť EIF, a.s. sme založili v roku 2021 vytvorením tímu odborníkov všetkých oblastí energetiky, ktorí celú svoju profesionálnu kariéru obetovali energetike a ich slovo má váhu.

Vízia

Staneme sa rešpektovaným, stabilným subjektom energetického trhu na Slovensku a okolitých krajinách.

Poslanie

Prostredníctvom inovatívnych energetických riešení maximalizovať pridanú hodnotu pre partnerov a investorov.

Znalosť

Tvoríme integrálny tím s viac ako 100 ročnými skúsenosťami a praxou v energetike.

Kreativita

Nachádzame riešenia tam, kde ich iní nevidia.

Dôveryhodnosť

Naše slovo platí dnes i zajtra.

Orientácia na zákazníka

Každý problém v energetike je unikátny, preto nevyužívame unifikované riešenia, ale ponúkame riešenia na mieru.

Chcete kapitalizovať vaše energie?

Kontaktujte EIF vyplnením formuláru, alebo nám napíšte na uvedený e-mail.

info@eif.sk